İletişim

Adres:
BEÜ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Farabi (Merkez) Kampüsü Tahir Karauğuz Binası Kat: 1
İncivez – 67100 – ZONGULDAK

Telefon:
(0372) 281 08 02 – (0372) 291 11 57
Dahili: 11 57

Faks:
(0372) 281 08 91

E-Posta:
iSiGUAM: beuisiguam@beun.edu.tr
iGUEK: beuiguek@beun.edu.tr