Mevzuat

Bülent Ecevit Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için tıklayınız.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı için tıklayınız.