Yönetim

MÜDÜR:
Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin ÇAKIR (Mühendislik Fakültesi)

MÜDÜR YARDIMCILARI:
Prof. Dr. Nejat DEMİRCAN (Tıp Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KAYMAKÇI (Mühendislik Fakültesi)

YÖNETİM KURULU:
Prof. Dr. Hakan SARIBAŞ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Rıdvan BALDIK (Fen-Edebiyat Fakültesi)

DANIŞMA KURULU:
Prof. Dr. Hakan KUTOĞLU (Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Ersöz GONCA (Fen-Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Kadir DEMİR (Fen-Edebiyat Fakültesi)