Hakkımızda

Merkezimiz, 28 Aralık 1997 tarihinde “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi” olarak faaliyete başlamış, 30 Temmuz 2012 tarihinde adı “Bülent Ecevit Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmiştir. Halen, 20 Nisan 2013 tarih ve 28624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bülent Ecevit Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEÜ iSiGUAM) Yönetmeliği” doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkezimizin amacı; Üniversitemizin ilgili akademik birimlerinin iş birliğiyle, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma,  klinik uygulama ve alan çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.
Diğer yandan; Merkezimiz çatısı altında yapılandırılan Bülent Ecevit Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu (BEÜİGUEK) 25 Temmuz 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup,halen, Sorumlu Müdür Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR, tam zamanlı eğiticiler Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN, Doç. Dr. Adnan TOPUZ, Doç. Dr. Rıdvan BALDIK ve Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ yönetiminde, geniş ve yetkin bir eğitici kadrosuyla C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerine devam etmektedir.