Farkındalık – 2018

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU UHDESİNDEKİ RÖDEVANS YÖNTEMİYLE KÖMÜR ÇIKARAN İŞLETMELERDE GÖREV YAPAN TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) etkinlikleri kapsamında;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (İSİGUAM)
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı (İSGEDB)

birimleri tarafından ortaklaşa oluşturulan eğitim grubu tarafından “Türkiye Taşkömürü Kurumu Uhdesindeki Rödevans Yöntemiyle Kömür Çıkaran İşletmelerde Görev Yapan Teknik Elemanlara Yönelik Farkındalık Eğitimleri” düzenlenmiştir.

Adı geçen eğitimler; 2-3-4 Mart 2018, 9-10-11 Mart 2018 ve 16-17-18 Mart 2018 tarihlerinde olmak üzere, birbirini takip eden 3 hafta sonunda, 3’er günlük dersler ve uygulama eğitimi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 1. ve 2. günün dersleri BEÜ Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesi Yeni Binası dersliklerinde, 3. günün dersleri ve uygulama eğitimi ise TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu ile ALSz Test İstasyonu mekanlarında yapılmıştır.

TTK uhdesindeki rödevans yöntemiyle kömür çıkaran 14 işletmede görev yapan 56 teknik elemana yönelik farkındalık eğitimlerinde ele alınan konular ve bu konuların sunumunda görev alan eğitmenler aşağıda sıralanmaktadır:

♦ MADEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA ORTAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Maden Yüksek Müh. Yener ŞENTÜRK
İş Başmüfettişi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

♦ İŞ KAZALARI
Maden Müh. Mehmet ÇOBANOĞLU
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

♦ YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE TEKNİK DENETİMLER VE SONUCUNDA UYGULANAN YAPTIRIMLAR
Maden Müh. Mustafa GÖKMEN
Kömür Koordinatörü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Maden Müh. Barış BİLGEN
Uzman Yardımcısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Maden Yüksek Müh. Anıl KANDEMİR
Yeraltı Maden Uzmanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Maden Müh. Muzaffer BÜYÜKGENÇ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Jeofizik Müh. Mehmet YILDIRIM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Maden İşleri Genel Müdürlüğü

♦ YERALTI MADENCİLİĞİNDE HARİTANIN ÖNEMİ
Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU
BEÜ Mühendislik Fakültesi – Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
BEÜ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

♦ YERALTI MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE EN SIK KARŞILAŞILAN MESLEK HASTALIKLARI
Prof. Dr. Nejat DEMİRCAN
BEÜ Tıp Fakültesi  – Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
BEÜ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi
BEÜ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Kısmi Zamanlı Eğitmeni

♦ 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
♦ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
Prof. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK
BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  – İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
BEÜ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
BEÜ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Kısmi Zamanlı Eğitmeni

♦ MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
BEÜ Mühendislik Fakültesi  – Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
BEÜ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
BEÜ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Tam Zamanlı Eğitmeni

♦ YERALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE HAVALANDIRMA
YERALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin ÇAKIR
BEÜ Mühendislik Fakültesi  – Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
BEÜ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
BEÜ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Müdürü ve Tam Zamanlı Eğitmeni
BEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

♦ MADEN İŞYERLERİNDE ACİL DURUM PLANLARI VE TAHLİSİYE
UYGULAMA EĞİTİMİ
Maden Müh. Faik Ahmet SARIALİOĞLU
Türkiye Taşkömürü Kurumu – İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Daire Başkanı

♦ PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİKLİ EKİPMAN KULLANIMI VE ATEX
Maden Müh. Emel ÖVÜNÇ
Türkiye Taşkömürü Kurumu – İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
ALSz  Şube Müdürü

♦ İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Maden Yüksek Müh. Burhan ARIK
Türkiye Taşkömürü Kurumu – İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

This entry was posted in Genel. Bookmark the permalink.